Lesproject 'Kofjekokertje & Koeienwachtertje'

Streekmuseum Goeree-Overflakkee heeft een grote zolder vol met oude spullen. Gekregen, gevonden en geërfd. Zoveel dat ze niet weten wat er precies allemaal ligt. Er liggen misschien wel schatten op zolder of mysteries die nooit zijn opgelost. De medewerkster van het museum zocht iets op de zolder en kwam een oude kist en mand tegen. In de mand zitten spullen van Kees het Koeienwachtertje en in de kist spullen van Hans het Kofjekokertje.

Met behulp van de opdrachtkaarten ontdekken de leerlingen hoe Hans en Kees eruitzagen en leefden. Het streekmuseum nodigt de klas uit om in het museum te komen kijken en meer te leren over het Kofjekokertje en Koeienwachtertje. De klas krijgt een rondleiding en gebruiksvoorwerpen te zien en eten van toen te proeven. Ook krijgen ze de gelegenheid om over hun eigen ontdekkingen te praten. De klas krijgt een steeds beter beeld van het zware leven van het Kofjekokertje en Koeienwachtertje. Wat voor werk ze deden op het land en op zee en waarom men vroeger koos voor het beroep boer of visser. En natuurlijk ook hoe dat in de loop van de tijd is veranderd; hoe een boer of visser nu zijn werk doet.

Tot slot kan de klas een expositie of voorstelling houden op school. Of een bezoek aan een oude vissersboot of een boerderij brengen.

Ga naar het onderwijsverhaal

Ga naar de lesbrieven

Lesproject 'De vissers van Goeree-Overflakkee'

De visserij speelde eeuwenlang een belangrijke rol in het leven van de bewoners van het eiland Goeree-Overflakkee. Vaders voeren op zee of werkten in de havens, terwijl moeders thuis voor het gezin zorgden en het huishouden deden. In vissersgezinnen draaiden kinderen al vroeg mee in het huishouden en het verdienen van de kost.

De havens waren vol bedrijvigheid. Mensen maakten touwen en zeilen, sloegen proviand in en breiden visserstruien voor op zee. Ze moesten veel werk verzetten voordat een vissersschip kon uitvaren. Tegenwoordig is de haven vaak vooral een plek voor ontspanning: cafés, plezierbootjes enzovoort. Toch kun je nog verschillende sporen van het vissersleven van ruim honderd jaar terugvinden, als je maar goed kijkt…

Tijdens dit programma leren de leerlingen over het leven en werk in een oude vissershaven op Goeree-Overflakkee. Welke ambachten bestonden er bijvoorbeeld? Wat moest er gebeuren voordat een vissersschip kon uitvaren? En wie voeren er mee? Ook ontdekken ze sporen die verwijzen naar het leven in die tijd. Onder begeleiding van een medewerker van het Streekmuseum kan een klas een havenrondwandeling maken, of het Streekmuseum bezoeken. Tot slot verwerken de leerlingen hun ontdekkingen in een creatieve opdracht: hoe zou jouw eigen vissersschip eruitzien?

Ga naar het onderwijsverhaal

Ga naar de lesbrief

Ga naar de lesopdrachten

Lesproject 'De Muntenschat'

 

Leren is om je heen kijken. Waar sta ik, wat zie ik en wat betekent dat. Op Goeree-Overflakkee, ons eiland dus. In de leefwereld van de kinderen wil het Streekmuseum Goeree-Overflakkee het culturele erfgoed overdragen. Veel tastbaars is in bewaring binnen het streekmuseum te Sommelsdijk. Daar wil het museum over vertellen. Ook door middel van dit educatief project, over de gevondenmuntenschat in Dirksland, bedoeld voor leerlingen uitgroep 5/6 in het basisonderwijs.

Ga naar het onderwijsverhaal en de lesbrief

Lesproject 'Van haven naar zee, havenkanalen op Goeree-Overflakkee'

Goeree-Overflakkee heeft een lange, boeiende, geografische geschiedenis. Waar de drassige bodem van het eiland ooit vol met water was, kwam in de loop van de eeuwen steeds meer land. Langzaam trokken mensen naar dit gebied. Ze groeven sloten en havens. Bij die havens stichtten ze dorpen. De polders leverden goede oogsten op en de visserij en scheepvaart floreerden. Door de handel groeide de welvaart op het eiland. Maar er was ook tegenslag. Regelmatig had men te maken met overstromingen die veel schade aanrichtten. Door verschillende inpolderingen kwamen de dorpen met de havens steeds verder van het open water te liggen. Mensen losten dit op door kanalen te graven van haven tot zee. Via deze havenkanalen behield men toegang tot het open water en kon men per schip het vaste land bereiken. De havenkanalen zijn unieke elementen in het landschap. Nergens op de wereld vind je zo veel havenkanalen bij elkaar als op het eiland Goeree-Overflakkee. Vandaag de dag zijn ze nog te vinden in Goedereede, Stellendam, Dirksland, Middelharnis, Oude-Tonge en Ooltgensplaat.

In deze lessenreeks maken de leerlingen kennis met een bijzonder element in het landschap van Goeree-Overflakkee: het havenkanaal. De leerlingen ontdekken hoe het eiland zich door de eeuwen heen vormde, hoe de zogenaamde ‘sleuteldorpen’ ontstonden en wat de functie is van de havenkanalen. Het project bestaat uit drie lessen. In de eerste les ligt de nadruk op de ontwikkeling van het eiland en de functie van een havenkanaal. In de tweede les gaan leerlingen op onderzoek in een dorp en in de afsluitende les maken de leerlingen een kunstwerk.

Ga naar het onderwijsverhaal

Ga naar de lesbrief